Java 7 w akcjiJava 7 in action Wreszcie znalazłem wolną chwilę by wypróbować w praktyce nowe ficzery Java 7. Zabawy z wersją beta najnowszego jdk ułatwia NetBeans IDE 7.0 Beta 2. Do testów na pierwszy ogień poszły usprawnienia...

Readmore

Monitoring podstawowych parametrów JVM z poziomu web... Problem Monitoring podstawowych parametrów JVM z poziomu web aplikacji - przydatne zwłaszcza wtedy, gdy nasz serwer aplikacji/kontener serwletów nie pokazuje takich informacji w swojej webowej konsoli...

Readmore

Vaadin vs Richfaces i o tym co z tego wyszło [Java... Głośno ostatnio na DWorld i DZone zrobiło się o nowej odsłonie Vaadina - frameworku opartego na GWT. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z GWT (prócz kilku tutoriali i paru hellowordów). Pracuję...

Readmore

Jak wyciągnąć kilka pierwszych wyników zapytania... [sql] -- Oracle select a.* from (select rownum row_num, t.* from t_table t ) a where a.row_num <= N -- DB2 select * from t_table fetch first 10 rows only -- Informix select...

Readmore

Vademecum IBM i oraz darmowe konto na iSeriesIBM i... Znalazłem jakiś czas temu 'hosting' oparty o iSeries, na którym można założyć sobie darmowe konto. Gdyby ktoś zatem poczuł nieodpartą pokusę pobawienia się AS/400 Green Screen, to ma taką...

Readmore

twitter

Zabezpieczony: Analiza pakietu programistycznego środowiska iSeries

Kategoria : ibm i

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

mgr inż. Dariusz Ludera …

Kategoria : Cv

…brzmi dumnie :-) 16 września 2009 udało mi się obronić moją pracę magisterską i jednocześnie uzyskać tytuł zawodowy magistra inżyniera. Tematem mojej pracy mgr była Analiza pakietu programistycznego środowiska iSeries (System i Development Environment Analysis).

W ramach niniejszej pracy poddałem analizie dostępne na rynku narzędzia programistyczne na platformę IBM i. Oprócz opisu technologii programistycznych możliwych do wykorzystania na tejże platformie, skupiłem się na dokonaniu charakterystyki narzędzi wspomagających pracę przy tworzeniu nowych i rozwijaniu wcześniej stworzonych aplikacji. Praca miała na celu przeanalizowanie zakresu wykorzystania poszczególnych narzędzi, które mogą być używane w procesie wytwarzania aplikacji oraz odpowiedzenie na pytanie czy technologie i narzędzia stworzone kilka dekad temu nadają się do wykorzystania podczas budowania systemów zgodnych z dzisiejszymi standardami (głównie z podejściem SOA). Analizie poddano podejście firmy IBM do rozwoju swoich narzędzi i środowisk programistycznych ułatwiających pracę programistów związanych z tworzeniem aplikacji zarówno w nowych, jak i starych technologiach. Przy opisie poszczególnych technologii, dokonałem oceny stosowalności każdej z nich w aplikacjach tworzonych obecnie na potrzeby sektora finansowego i bankowego. W końcowej części niniejszej pracy pokusiłem się o znalezienie optymalnego narzędzia dla programistów i podanie zestawu najlepszych moim zdaniem technologii, które połączone ze sobą, stanowić będą podstawę do tworzenia oprogramowania dla wyżej wymienionych sektorów, dla których dedykowana jest niniejsza platforma.

Nadmienię jeszcze tylko, iż praca ta realizowana była we współpracy (i właściwie na zamówienie) Fortis Bank Polska SA.

Jeśli moja Alma Mater zrezygnuje z prawa do pierwodruku, opublikuję ją z pewnością (najwcześniej 16.03.2010r) na łamach tej strony. Pracę można pobrać stąd. Myślę, że może ona przydać się komuś kto został postawiony przed zadaniem poznania nowoczesnych webowych technologii dla IBM i. Oprócz bowiem wspomnianego wcześniej przeglądu technologii, stworzyłem 6 aplikacji w tych technologiach i pokazałem jak wdrożyć je w zwirtualizowanym środowisku IBM i.

Lista aplikacji:

 1. CL1.CLLE – prezentacja możliwości języka CL jako podstawowego narzędzia programistycznego umożliwiającego manipulację na obiektach i5/OS oraz danych zgromadzonych w zintegrowanej z i5/OS relacyjnej bazie danych DB2.
  • funkcjonalność – wykonanie zadanego w parametrach uruchomieniowych skryptu SQL (SQLSRC47) z instrukcjami DDL i DML
  • wykorzystane technologie – CL, SQL
 2. RPG1.SQLRPGLE – pokazanie składni języka RPG, której wykorzystanie zalecane jest obecnie przez IBM.
  • funkcjonalność – insert do bazy danych w fixed-format, odczytanie zawartości tabeli CUSTOMER w free-format
  • wykorzystane technologie – zagnieżdżenie poleceń SQL w obu wyżej wymienionych rodzajach składni RPG
 3. RiaExample
  • a) prezentacja technologii związanych z JEE, które stanowić mogą alternatywę dla RPG jeśli chodzi o implementację aplikacji zawierającej logikę biznesową opartą na danych zgromadzonych w bazie danych DB2 for i5/OS.
  • b) pokazanie technologii BIRT jako alternatywy dla RPG jeśli chodzi o generowanie biznesowych raportów dla potrzeb przedsiębiorstwa.
   • funkcjonalność – aplikacja posiada dwa moduły:
    • CRUD – pozwalający na podgląd i modyfikację danych z DB2 for i5/OS
    • raporty – pozwalający na generowanie raportów do HTML, PDF, MS Word i MS Excel
   • wykorzystane technologie – aplikacja stworzona została w modelu RIA z wykorzystaniem następujących technologii: JSP, serwety, JS, zestaw komponentów JSF RichFaces, JDBC w implementacji JTOpen, Apache log4j, Eclipse BIRT
 4. WsRiaExample – stworzenie tej aplikacji, miało na celu zaprezentowanie technologii Web Services, mogącej posłużyć do zbudowania architektury softwarowej zgodnej z metodologią SOA, opartej o IBM i.
  • funkcjonalność – wystawianie usług związanych z pobieraniem i obróbką danych z DB2 for i5/OS
  • wykorzystane technologie – Apache Axis2 z modułami zapewniającymi bezpieczeństwo wysyłanych komunikatów: WS-Security (Rampart) i WS-Addressing
 5. RichClientExample
  • a) przykład podejścia do tworzenia aplikacji biznesowych przed upowszechnieniem się J2EE
  • b) przykład kienta konsumującego usługi Web Services.
   • funkcjonalność – aplikacja posiada dwa moduły:
    • program typu Rich Client, realizujący funkcjonalność CRUD
    • klient odpytujący o dane Web Service z aplikacji numer 4.
  • wykorzystane technologie – J2SE, Swing, Apache Axis2, Apache log4j
 6. GrailsRiaExample
  • a) pokazanie, że na IBM i da się uruchamiać aplikacje zaimplementowane w nowoczesnych, dynamicznych, skryptowych językach programowania, wspomagających biznes dzięki którym możliwe jest ekspresowe tworzenie lekkich serwisów internetowych, przydatnych np. w marketingu nowych produktów (w tym finasowych)
  • b) przykład obudowania technologii znakowych aplikacją z webowym interfejsem użytkownika
   • funkcjonalność
    • webowa aplikacja realizująca funkcjonalność CRUD
    • o refacing komend języka CL
   • wykorzystane technologie – Groovy, Grails, pluginy Grails: grails400utils, jtopen

Praca ta (a zwłaszcza rozdział 1.) może być także moim zdaniem przydatna dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z platformą IBM i i poszukują rzetelnych informacji na jej temat.