Zabezpieczony: Analiza pakietu programistycznego środowiska iSeries

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

mgr inż. Dariusz Ludera …

…brzmi dumnie :-) 16 września 2009 udało mi się obronić moją pracę magisterską i jednocześnie uzyskać tytuł zawodowy magistra inżyniera. Tematem mojej pracy mgr była Analiza pakietu programistycznego środowiska iSeries (System i Development Environment Analysis).

W ramach niniejszej pracy poddałem analizie dostępne na rynku narzędzia programistyczne na platformę IBM i. Oprócz opisu technologii programistycznych możliwych do wykorzystania na tejże platformie, skupiłem się na dokonaniu charakterystyki narzędzi wspomagających pracę przy tworzeniu nowych i rozwijaniu wcześniej stworzonych aplikacji. Praca miała na celu przeanalizowanie zakresu wykorzystania poszczególnych narzędzi, które mogą być używane w procesie wytwarzania aplikacji oraz odpowiedzenie na pytanie czy technologie i narzędzia stworzone kilka dekad temu nadają się do wykorzystania podczas budowania systemów zgodnych z dzisiejszymi standardami (głównie z podejściem SOA). Analizie poddano podejście firmy IBM do rozwoju swoich narzędzi i środowisk programistycznych ułatwiających pracę programistów związanych z tworzeniem aplikacji zarówno w nowych, jak i starych technologiach. Przy opisie poszczególnych technologii, dokonałem oceny stosowalności każdej z nich w aplikacjach tworzonych obecnie na potrzeby sektora finansowego i bankowego. W końcowej części niniejszej pracy pokusiłem się o znalezienie optymalnego narzędzia dla programistów i podanie zestawu najlepszych moim zdaniem technologii, które połączone ze sobą, stanowić będą podstawę do tworzenia oprogramowania dla wyżej wymienionych sektorów, dla których dedykowana jest niniejsza platforma.

Nadmienię jeszcze tylko, iż praca ta realizowana była we współpracy (i właściwie na zamówienie) Fortis Bank Polska SA.

Jeśli moja Alma Mater zrezygnuje z prawa do pierwodruku, opublikuję ją z pewnością (najwcześniej 16.03.2010r) na łamach tej strony. Pracę można pobrać stąd. Myślę, że może ona przydać się komuś kto został postawiony przed zadaniem poznania nowoczesnych webowych technologii dla IBM i. Oprócz bowiem wspomnianego wcześniej przeglądu technologii, stworzyłem 6 aplikacji w tych technologiach i pokazałem jak wdrożyć je w zwirtualizowanym środowisku IBM i.

Lista aplikacji:

 1. CL1.CLLE – prezentacja możliwości języka CL jako podstawowego narzędzia programistycznego umożliwiającego manipulację na obiektach i5/OS oraz danych zgromadzonych w zintegrowanej z i5/OS relacyjnej bazie danych DB2.
  • funkcjonalność – wykonanie zadanego w parametrach uruchomieniowych skryptu SQL (SQLSRC47) z instrukcjami DDL i DML
  • wykorzystane technologie – CL, SQL
 2. RPG1.SQLRPGLE – pokazanie składni języka RPG, której wykorzystanie zalecane jest obecnie przez IBM.
  • funkcjonalność – insert do bazy danych w fixed-format, odczytanie zawartości tabeli CUSTOMER w free-format
  • wykorzystane technologie – zagnieżdżenie poleceń SQL w obu wyżej wymienionych rodzajach składni RPG
 3. RiaExample
  • a) prezentacja technologii związanych z JEE, które stanowić mogą alternatywę dla RPG jeśli chodzi o implementację aplikacji zawierającej logikę biznesową opartą na danych zgromadzonych w bazie danych DB2 for i5/OS.
  • b) pokazanie technologii BIRT jako alternatywy dla RPG jeśli chodzi o generowanie biznesowych raportów dla potrzeb przedsiębiorstwa.
   • funkcjonalność – aplikacja posiada dwa moduły:
    • CRUD – pozwalający na podgląd i modyfikację danych z DB2 for i5/OS
    • raporty – pozwalający na generowanie raportów do HTML, PDF, MS Word i MS Excel
   • wykorzystane technologie – aplikacja stworzona została w modelu RIA z wykorzystaniem następujących technologii: JSP, serwety, JS, zestaw komponentów JSF RichFaces, JDBC w implementacji JTOpen, Apache log4j, Eclipse BIRT
 4. WsRiaExample – stworzenie tej aplikacji, miało na celu zaprezentowanie technologii Web Services, mogącej posłużyć do zbudowania architektury softwarowej zgodnej z metodologią SOA, opartej o IBM i.
  • funkcjonalność – wystawianie usług związanych z pobieraniem i obróbką danych z DB2 for i5/OS
  • wykorzystane technologie – Apache Axis2 z modułami zapewniającymi bezpieczeństwo wysyłanych komunikatów: WS-Security (Rampart) i WS-Addressing
 5. RichClientExample
  • a) przykład podejścia do tworzenia aplikacji biznesowych przed upowszechnieniem się J2EE
  • b) przykład kienta konsumującego usługi Web Services.
   • funkcjonalność – aplikacja posiada dwa moduły:
    • program typu Rich Client, realizujący funkcjonalność CRUD
    • klient odpytujący o dane Web Service z aplikacji numer 4.
  • wykorzystane technologie – J2SE, Swing, Apache Axis2, Apache log4j
 6. GrailsRiaExample
  • a) pokazanie, że na IBM i da się uruchamiać aplikacje zaimplementowane w nowoczesnych, dynamicznych, skryptowych językach programowania, wspomagających biznes dzięki którym możliwe jest ekspresowe tworzenie lekkich serwisów internetowych, przydatnych np. w marketingu nowych produktów (w tym finasowych)
  • b) przykład obudowania technologii znakowych aplikacją z webowym interfejsem użytkownika
   • funkcjonalność
    • webowa aplikacja realizująca funkcjonalność CRUD
    • o refacing komend języka CL
   • wykorzystane technologie – Groovy, Grails, pluginy Grails: grails400utils, jtopen

Praca ta (a zwłaszcza rozdział 1.) może być także moim zdaniem przydatna dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z platformą IBM i i poszukują rzetelnych informacji na jej temat.

Grails na IBM i – przykładowa aplikacja

Poniżej link do obiecanego tutoriala prezentującego możliwości wykorzystania frameworku Grails na IBM i (AS/400).

Aplikacja i koślawy opis jej stworzenia pochodzi, po mocnym okrojeniu, z mojej pracy mgr. Mam nadzieję że komuś się przyda:) Stworzyłem prostą stronę do wysyłania wiadomości dla użytkowników i5/OS (dzięki pluginowi jtopen) i moduł CRUD pracujący na tabeli z DB2 for i5/OS.

grails-ibm-i-crud-application.txt

COMMON Europe Congress 2009 – wrażenia

Miałem ostatnio okazję uczestniczyć w tej konferencj i jeśli chodzi o moje wrażenia to:

 • zawartość merytoryczna – podobnie do Commonów w edycji polskiej, bardzo konkretni prelegenci – 0%… no może max 10% marketingu, reszta suche i konkretne fakty. Po raz kolejny jestem pod wrażeniem wykładów Jarka Miszczyka, również większość wykładów Alison Butterill była świetna, pozostałe na których byłem – w porządku, do niczego nie można się było przyczepić
 • organizacja – ok, choć Commony polskie wg mnie są zorganizowane lepiej.

Gościem specjalnym tej konferencji był guru ASów, Frank Soltis, który oprócz wykadów na sesji plenarnej, miał spotkanie w kameralnym gronie z ludźmi z Inicjatywy Akademickiej. Jakoże Soltis w IBM już nie pracuje, toteż poopowiadał kilka szczegółów („pikantnych” choć na pewno żadne chilli to to nie było) dotyczących historii projektowania AS/400 i przyszłości procków Power. Najciekawsze co wyniosłem z tego spotkania, oprócz fotki ;) było stwierdzenie Soltisa, iż gdyby miał projektować AS/400 jeszcze raz – oparłby go na Unixach, co wg mnie daje do myślenia w świetle połączenia System i+p w Power Systems, itede itepe… chciaż nic nie mówię na temat przyszłości IBM i – nie znam się :)

Swoją drogą od zawsze zastanawiało mnie jaki odsetek kupujących ASy to nowi klienci, kupujący ASy ze świadomego wyboru nie podyktowanego potrzebą podmiany dotychczasowej maszynki tego typu na nową.